Savaşı tuttur 10 Lira Kazan :D

Dünyayı Yok Eden Kirlilikler

Kirlilik olarak da adlandırılan, çevre kirliliği , herhangi bir madde eklenir ( katı , sıvı , ya da gaz ) ya da herhangi bir şekilde enerji gibi ( ısı , ses veyaradyoaktivite ) çevreye yayılabilir, seyreltilebilir, ayrıştırılabilir, geri dönüştürülebilir veya zararsız bir şekilde depolanabilir. Genellikle çevreye göre sınıflandırılan başlıca kirlilik türleri hava kirliliği , su kirliliği ve toprak kirliliğidir . Modern toplum, gürültü kirliliği , ışık kirliliği ve plastik kirliliği gibi belirli kirletici türleri hakkında da endişe duymaktadır . Her türlü kirliliğin çevre ve vahşi yaşam üzerinde olumsuz etkileri olabilir ve genellikle insan sağlığını ve refahını etkiler.


HAYAT KAYBEDİYOR
İnsanlığın en büyük düşmanı "kirlilik"

İnsanlığın en büyük düşmanı "kirlilik"
Çevre kirliliği dünya genelinde her yıl savaşlardan, çatışmalardan ve doğal afetlerin toplamından bile daha fazla kişinin ölümüne neden oluyor.

HAYAT KAYBEDİYOR
2015’te 9 milyon cana mâl oldu

2015’te 9 milyon cana mâl oldu
2015 yılında gerçekleşen kirliliğe bağlı 9 milyon ölümde en büyük pay sahibi 6,5 milyonu kişinin ölümüne sebebiyet veren hava kirliliği oldu.

HAYAT KAYBEDİYOR
Ekonomik olarak da büyük zarar veriyor

Ekonomik olarak da büyük zarar veriyor
Kirlilik kaynaklı ölümlerin ekonomik boyutu da oldukça büyük. Her yıl kirlilik küresel ekonomiye yüzde 6,2’lik yani 4,6 trilyon dolarlık bir zarar veriyor.Çevre Kirliliği Tarihi

Çevre dünya üzerinde yaşamını sürdüren canlılarının hayatları boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortamdır. Diğer bir deyişle Ekosistem olarak tanımlanabilir. Hava, su ve toprak bu çevrenin fiziksel unsurlarını, insan, hayvan, bitki ve diğer mikroorganizmalar ise biyolojik unsurlarını teşkil etmektedir. Doğal kaynakların aşırı ve yanlış kullanılması, tahrip edilmesi sonucunda çevrede dengenin olumsuz yönde bozulması ve birtakım sorunların ortaya çıkmasına Çevre Kirliliği adı verilmektedir.


Gelişen teknolojinin yaşamımıza getirdiği konfor yanında, bu gelişmenin doğaya ve çevreye verdiği kirliliğin boyutu her geçen gün hızla artmaktadır. Çeşitli kaynaklardan çıkan radyoaktif, katı, sıvı ve gaz halindeki kirletici maddelerin hava, su ve toprakta yüksek oranda birikmesi çevre kirliliği oluşmasına neden olmaktadır. 2011 yılında Japonya’ da gerçekleşen deprem felaketi ve ardından yaşanan nükleer santral kaynaklı radyoaktif tehlike, nükleer enerji ve nükleer santraller ile ilgili güvenlik tedbirlerinin uluslararası düzeyde tekrar ele alınması gerekliliğini ortaya çıkartmıştır. Günümüzde çevre kirliliği etkilerinin artması ve bu etkilerin doğrudan insan sağlığı üzerinde yarattığı olumsuz sonuçlar nedeni ile çevre kirliliğinin önlenmesi ve bu yönde yapılması gereken çalışmalara verilen önem artmıştır.


Çevre, özellikle çevre kirliliğinin artmasına neden olan sanayileşmiş ülkelerin gündemlerinde ilk sıralarda yer almakta, alternatif enerjiler ve enerji verimliliği konularında yapılan çalışmalar artmaktadır. Çevreye zarar vermeyen üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, çevreci motorlara sahip otomobiller, planlı şehirleşme çevre kirliliği konusunda alınabilecek önlemlerden bazılarıdır. Sanayi devrimi ve sonrasında artan endüstriyel üretim neticesinde, büyük miktarlarda oluşan atıklar, günümüzde çevre kirliliğini ve çevresel sorunlarını arttırmaktadır. Çevre kirliliği, hava kirliliği ve su kirliliği gibi etkenlerle sınırları aşabilmektedir. Çevre kirliliği ve alınabilecek önlemler konusu tüm dünyanın gündemindedir.


Temiz bir çevre insan sağlığı ve refahı için temel niteliktedir. Ancak çevre ve insan sağlığı arasındaki etkileşimler son derece karmaşık olup, değerlendirilmeleri güçtür. Bu durum ihtiyati tedbire başvurulmasını özellikle faydalı kılmaktadır. Sağlığa ilişkin en iyi bilinen etkiler ortam havası kirliliği, kötü su kalitesi ve yetersiz sıhhi temizliğe bağlıdır. Tehlikeli kimyasalların sağlığa etkilerine ilişkin olarak çok daha az şey bilinmektedir. Gürültü yeni ortaya çıkan bir çevre ve sağlık hususudur. İklim değişikliği, statosferik ozonun incelmesi, biyolojik çeşitlilik kaybı ve toprak dejenerasyonu da insan sağlığını etkileyebilir.


Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girmesiyle, 1 Ocak 2019’dan itibaren kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücreti karşılığı verilecektir. Bu düzenleme ile plastik poşet kullanımı ve çevreye olan olumsuz etkilerinin azaltılması hedeflenmiştir.


Hava kalitesinin kötü olması kalp hastalığı, solunum problemleri, akciğer kanseri, soluk alma güçlükleri ve diğer hastalıklara yol açabilir. Bazı kirletici maddeler ötrofikasyona, tarımsal ürün veriminde azalmaya, ormanların gelişiminde düşüşe neden olabilir ve iklimi etkileyebilir. Çeşitli kirleticilerin emisyonlarının son yıllarda düşmesi bazı bölgelerde hava kalitesinin iyileşmesini sağlamıştır. Bununla birlikte, her zaman ilgili atmosferik kirletici konsantrasyonlarında düşüşe neden olmamışlardır. Sürekli haldeki hava kalitesi sorunları ile ilgili olarak, çeşitli kirleticilerin emisyonlarını hafifletmek amacıyla daha fazla çaba harcanması gerekmektedir.


Kirlilik

Çevre Kirlilikleri Kirlilik olarak da adlandırılan, çevre kirliliği , herhangi bir madde eklenir ( katı , sıvı , ya da gaz ) ya da herhangi bir şekilde enerji gibi ( ısı , ses veyaradyoaktivite ) çevreye yayılabilir, seyreltilebilir, ayrıştırılabilir, geri dönüştürülebilir veya zararsız bir şekilde depolanabilir. Genellikle çevreye göre sınıflandırılan başlıca kirlilik türleri hava kirliliği , su kirliliği ve toprak kirliliğidir . Modern toplum, gürültü kirliliği , ışık kirliliği ve plastik kirliliği gibi belirli kirletici türleri hakkında da endişe duymaktadır . Her türlü kirliliğin çevre ve vahşi yaşam üzerinde olumsuz etkileri olabilir ve genellikle insan sağlığını ve refahını etkiler.

Çevre Kirliliği

Çevre kirliliği çeşitleri genel olarak; hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, gürültü kirliliği ve görüntü kirliliği olarak sınıflandırılır. Çevre kirlilikleri doğaya zarar vererek doğrudan veya dolaylı olarak doğada yaşamını sürdüren tüm canlıların zarar görmesine neden olmaktadır. Günümüzde görüntü kirliliği ve ışık kirliliği de çevre kirlilikleri olarak karşımıza çıkmakta, bu çevresel kirlilikler yine insanlar tarafından oluşturularak insanların ve diğer canlıların zarar görmesine neden olmaktadır. Çevrenin kirlenmesi, ekosistemin dengelerini bozarak iklimsel değişikliklere sebep olmaktadır.

Devamı...

Su Kirliliği

Su kirliliği suyun fiziksel, biyolojik ve kimyasal olarak kirlenmesi demektir. Su kirliliğine birçok kaynak neden olabilmektedir. Ayrıca havanın ve toprağın da kirlenmesi, suyun dolaylı yoldan kirlenmesine neden olur.11 Tem 2018

Devamı...

Toprak Kirliliği

Toprak kirliliği, topraktaki zehirli kimyasalların (atıkların veya kirleticilerin) insan sağlığı ve/veya ekosistem için risk oluşturacak kadar yüksek konsantrasyonlarda varlığı olarak tanımlanır. Toprakta doğal olarak bulunan kirleticilerin seviyeleri doğal olarak bulunması gereken seviyeleri aşarsa, toprak kirliliğinden bahsedilebilir.

Devamı...

İnsanlığın en büyük düşmanı "kirlilik"

Çevre kirliliği dünya genelinde her yıl savaşlardan, çatışmalardan ve doğal afetlerin toplamından bile daha fazla kişinin ölümüne neden oluyor. Yalnızca 2015 yılında 9 milyon kişi kirlilik yüzünden hayatını kaybetti. Bu ve bunun gibi kayakların alındığı önemli siteler...

Devamı...

F M T A L BİLİŞİM BÖLÜMÜ WEB TASARIMI PERFORMANSI
DÜZENLEME SAVAŞ ARSLAN